Wat willen wij

Het bestuur wil als co-financier projecten financieren waarbij iedereen tot zijn recht kan komen en op een gelijkwaardige manier aan de samenleving kan deelnemen om tot een inclusieve samenleving te komen. Daardoor een vernieuwende bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen tot hun recht komen, eigen beslissingen kunnen nemen en de regie in eigen hand houden, eventueel met ondersteuning.

Uitgangspunten

Participatie van burgers in de samenleving staat centraal. Burgerkracht, gebaseerd op inzicht en eigen kracht, wordt aangewend om de regie weer in eigen handen te nemen en burgers in staat te stellen om beslissingsverantwoordelijkheid te nemen en met zekere mate van autonomie te handelen. Binnen deze bandbreedte gaat het om de mate waarin mensen met elkaar netwerken aangaan, elkaar hulp en steun verlenen, meedoen in maatschappelijke organisaties, verenigingen of zich inzetten als vrijwilliger.

Wat willen wij bereiken

Naast sociale samenhang zijn vormen van actieve participatie van belang voor de persoonlijke ontwikkeling, tot doel hebbend anderen te helpen of bijdragen te verlenen aan de maatschappij als geheel. Een betekenisvolle participatie als bepalende factor in het persoonlijk welbevinden of kwaliteit van bestaan. Voorbeelden: sociale contacten, inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving, burenhulp, sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende situatie, mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname aan het verenigingsleven. Diversiteit is daarbij geen doel op zich maar juist een instrument voor een ontmoeting tussen perspectieven en opvattingen. Een diverse samenleving zet in op de waarde van het verschil. Het zelfbewuster worden en opeisen van gelijke of gelijkwaardige rechten door voorheen achtergestelde groepen in de samenleving, leveren daarbij ook een voorname bijdrage aan de deelname in de samenleving.