Aanvraag doen

Het indienen van een aanvraag gaat in twee stappen.
Eerste stap is het uitvoeren van de check die je hieronder aantreft.
Tweede stap is het verstrekken van de benodigde informatie.

Voor projecten van organisaties en groepen, geen rechtspersoon zijnde, of individuele burgers, die binnen het werkgebied van Zuid-Holland Noord, Oost en West actief zijn, kan een aanvraag voor financiële medewerking worden ingediend. Ook kan de Stichting een gedeelte van de kosten van een project op zich nemen, waarbij de van tevoren overeengekomen kosten, vanuit de Stichting rechtstreeks aan derden zullen worden vergoed. Uitgangspunt blijft: co-financiering.

Let op: Je kan niet verder naar de aanvraagpagina als je niet voldoet aan de eisen. Deze eisen staan uitgebreid beschreven op pagina Criteria.
Zolang je aan de eisen voldoet kan je verder gaan door op button ”Verder naar aanvraag” te klikken.
Indien je niet voldoet aan de eisen zal je het volgende melding krijgen; ”Helaas voldoet je project niet aan de criteria voor co-financiering”.

Online aanvraagformulier